Redningshund Falck

Består av 4 lokal lag,
Aust-Agder lag, Midt-Telemark lag, Rjukan lag og Grenland lag.

Styreleder er Kristin Egelandsdal Larsen.

Organisasjonsnummer: 992 388 897